ثبت نام در این دوره تا اطلاع ثانوی غیر فعال می باشد.