دوره اخلاق کارمندی(ویژه کارمندان موسسه الحکمت)
این دروه در جهت علم افزایی همکاران عزیز تدارک دیده شده است. همچنین برای شرکت کنندگان این دوره گواهی شرکت صادر خواهد شد و دوستان عزیز تمام وقت میتوانند با ثبت نام در سامانه ، دوره به عنوان ضمن خدمت برای آنها محاسبه خواهد شد

یا